Private banking

Vitec private banking systemer til effektiv styring og rapportering af kundeaftaler

Vitec leverer en komplet systemløsning til at håndtere private banking/formuepleje professionelt og effektivt. Vores mest komplekse løsninger kan håndtere 100.000 kundeaftaler, og vi har en omfattende track record med tilfredse kunder

Vores løsninger gør det muligt at bruge mere tid på at rådgive kunder og øge deres formue, da vores løsninger optimerer og kvalitetssikrer de interne processer. Det giver kundefastholdelse gennem optimeret risk management af porteføljer og vækst i både top- og bundlinje.

Vi kender branchen indgående fra et tæt samarbejde over mange år og sammensætter en systempakke, som passer nøjagtig til dine behov for:

  • Markedsføring og salg af forskellige investeringsstrategier over for kunder, og dermed mulighed for at optimere omsætning og indtjening
  • Online understøttelse af rådgivning til kunden fra samlet eksponering til fokus på enkelte gælds- eller aktivposter
  • Differentieret rapportering og kommunikation med kunder, herunder gebyrrapportering og synliggørelsesbreve, også på de nyeste teknologier inden for online messaging
  • Rådgiversystem til håndtering af kunder og kundesegmenter
  • Online adgang, hvor kunder kan få overblik over deres portefølje
  • Skalering af forretningsomfang til understøttelse af vækststrategi
  • Real-time drift og management af kundeporteføljer via STP (straight through processing)
  • Overvågning og kvalitetssikring af processer ift. lovgivning indenfor private banking og risk management
  • Integration til andre driftssystemer/systemarkitektur og enkel oprettelse af kundeaftaler

Vitec private banking systemer tilfører ikke kun værdi til vores kunders aktiviteter. De passer også ind i vores kunders eksisterende systemarkitektur, hvilket gør det muligt at genbruge vigtige informationer til styring af kundedata i vores kundes CRM-system, og undgå redundans i forbindelse med lagring og opdatering af data på kundeaftaler.