Implementering

Pålidelig implementeringsservice

Implementering er én af de investeringer, som gør, at du kommer godt og sikkert i drift. Det sikrer, at du opnår det størst mulige afkast af din investering i en ny kapitalmarkedsplatform.


Når en systemløsning skal implementeres, er kommunikation og forventningsafstemning et nøgleord i Vitec. Vi er kendt som en troværdig og pålidelig samarbejdspartner, og vores erfarne konsulenter har kompetencerne til at sætte sig hurtigt ind i jeres processer og hjælper jer gennem alle faser af implementeringen ved at stille de rigtige spørgsmål og komme med konkrete forslag.

I Vitec har vi en fælles interesse med vores kunder i effektiv implementering, og vi afklarer altid tidsramme og økonomi på forhånd. Ingen har interesse i langstrakte implementeringsforløb.

Vi kender brancherne indgående fra et tæt samarbejde over mange år, og flere af vores medarbejdere har haft ansættelse i brancherne. Det gør, at vi kan byde ind med kvalificeret viden i processen og ikke kun være proceskonsulenter. Målet er tilfredse kunder, og her kan vi fremvise en god track record.

Vi formidler gerne uforpligtende kontakt til en række referencekunder, som har erfaring med vores implementeringsforløb.

Læs i kundecasen herunder, hvordan Accunia oplevede samarbejdet med Vitec.