Case - Accunia

AUTOMATISERING GIVER TID TIL KUNDERNE


”Vi kan nu i langt højere grad fokusere på kunderapportering og controlling i stedet for input og indtastning. Det giver os en større sikkerhed, når der skal afstemmes beholdninger, opgøres positioner, afkast osv. Det er grundlaget for en meget direkte styrkelse af vores kundeservice”

- Jeanette Engdal, CFO hos Accunia.


Med PORTMAN automatiseres Accunias daglige overblik over indestående i depotbanker, styring af limits og differentieret kunderapportering baseret på avancerede performanceberegninger. Input og output automatiseres i en sådan grad, at forretningens tid kan bruges, hvor den skaber størst værdi. Det dedikerede kundeteam sikrer, at Accunia kontinuerligt får mest mulig værdi ud af systemet.