Asset management

Vitec asset management systemer til effektiv styring af porteføljer

Vitec leverer en komplet systemløsning til professionel og effektiv asset management. Vores systemer til asset management er valgt af nogle af Nordens største professionelle investorer og porteføljeforvaltere, og vi har en omfattende track record med tilfredse kunder

Vores løsninger gør det muligt at have et konstant overblik over komplekse porteføljers positioner og deres afkast og risici. Det øger din effektivitet, så du kan optimere den tid, du bruger på strategisk at øge værdien for kunder, og samtidig effektiviseres og kvalitetssikres interne processer. Det giver vækst i både top- og bundlinje og sikrer optimeret styring af porteføljer.

Vi kender branchen indgående fra et tæt samarbejde over mange år og sammensætter en systempakke, som passer nøjagtig til dine behov for:

 • Optimalt overblik over porteføljer med alle aktivtyper
 • Online understøttelse af rådgivning til kunden fra samlet eksponering til fokus på enkelte positioner
 • Informativ rapportering af selv meget omfattende og sammensatte porteføljer på print eller online i dit eget design
 • Rådgiversystem til håndtering af kunder og kundesegmenter
 • Online adgang hvor kunder kan få overblik over deres portefølje
 • Optimal håndtering af alle transaktionstyper, markedsdata og nøgletal for opgørelse af positioner, afkast og risiko
 • Håndtering af flere valuta i samme system/samme portefølje
 • Effektivisering og automatisering af daglige rutiner
 • Overvågning og kvalitetssikring, herunder følge og kontrollere kundemandater og samtlige transaktioner via kontrol- og revisionsspor samt transaktions- og loglister
 • Integration til eksisterende systemarkitektur med veldefinerede grænseflader
 • Skalering af forretningsomfang til understøttelse af vækststrategi

Vitec asset management systemer tilfører ikke kun værdi til vores kunders aktiviteter. Systemerne har veldefinerede grænseflader, som passer ind i vores kunders eksisterende systemarkitektur. Det gør det muligt at genbruge vigtige informationer til styring af porteføljedata og undgå redundans i forbindelse med lagring og opdatering data.