Møns Bank

MØNS BANK VÆLGER VITEC SOM LEVERANDØR AF PORTEFØLJESTYRINGSSYSTEM

Vitec Aloc A/S har indgået aftale med datacentralen BEC og medlemsbanken Møns Bank A/S om fremtidig anvendelse af portefølje- og rapporteringssystemet PORTMAN.

Møns Bank har sammen med BEC vurderet, at Vitecs løsninger og velfungerende integration med BECs systemer omkostningseffektivt matcher bankens behov for at yde MiFID II compliant porteføljepleje.

Vitec Alocs PORTMAN løsning baserer sig på en markedskonform platform, med mulighed for at tilføje forskellige moduler i takt med at behov og krav løbende ændrer sig i et dynamisk marked.

Vi er glade for at få yderligere en kunde føjet til det i forvejen velfungerende samarbejde med BEC, udtaler Kim Møller Jensen, CEO Vitec Aloc A/S.

Møns Bank A/S

Møns Banks historie går helt tilbage til 1877, og banken er dermed en af landets ældste banker. Hovedkontoret ligger i Stege .

Flere og flere søger Møns Bank i disse år, og banken vækster især i områder, som ikke længere har lokale banker .

Møns Bank har over 20.000 kunder, hvoraf 2/3 bor uden for bankens oprindelige markedsområde på Møn og Bogø. Banken har filialer i Næstved, Vordingborg og Præstø . Uden for disse områder servicerer Møns Bank kunder gennem Møn Direkte. 

Vitec Aloc A/S
Vitec Aloc A/S er en del af Vitec Software Group. Vitec Aloc A/S tilbyder løsninger, der opfylder alle professionelle krav til portefølje- og risikostyring, treasury og børshandel og de bruges af nogle af de mest succesrige virksomheder i markedet. Vores services dækker alt fra rådgivning og analyse, over integration og implementering til hosting.

For mere information kontakt:

Kim Møller Jensen, CEO Vitec Aloc A/S, telefon +45 6313 6176

 

Vitec tilbyder MiFID II løsninger til markedet

Implementering af MiFID II understøttende tiltag fylder rigtig meget i vores og kundernes dagligdag, og har lagt hele branchen under pres.

Alle aktører i branchen skal være compliant til januar 2018. I Vitec oplever vi derfor øget efterspørgsel efter attraktive markedskonforme løsninger, der forholdsvist nemt kan bringes i spil i kundernes egen organisation. Og vi har naturligvis løsninger klar til vores kunder.

 

Hvad siger kunderne? 

Accunia1

Accunia Fondsmæglerselskab, der har været kunde på Vitecs kapitalforvaltningsløsninger siden 2009, er en uafhængig fondsmægler, der arbejder grundigt med hver enkelt investering under hensyn til helheden. Accunia styrker ligeledes deres brug af Vitecs løsninger ved at tilkøbe MiFID II modulet.

John Lind, Administrationschef, Accunia Fondsmæglerselskab:

”MiFID II ændringerne fylder meget for os, vore kunder og markedet generelt. For at sikre den bedst mulige løsning, der vil gøre hverdagen nemmere og sikre rettidig compliance, udvider vi nu brugen af Vitecs løsninger. Løsninger, der har en central rolle i synliggørelsen af vores egen værdiskabelse overfor vores kunder", siger John Lind. 

 

logosparkron1

Sparekassen Kronjylland har været kunde på Vitecs børshandelssystem siden 2003, og har valgt at tilkøbe MiFID II modulet.

Mads Lyhne, Områdedirektør Finans, Sparekassen Kronjylland:  

”MiFID II ændringerne pr 1/1-2018 fylder rigtig meget i vores organisation. For at imødekomme MiFID II kravene, og sikre, at vi på handelssiden er compliant i rette tid, har vi indgået aftale med Vitec Aloc.

Aftalen sikrer, at vi ikke skal bruge flere kræfter på denne del af MiFID II frem mod årsskiftet 2017/2018. Vi har gennem mange år samarbejdet med Vitec Aloc, som vi ser som en troværdig, stabil og fleksibel leverandør med høj forretningsmæssig værdi i deres løsninger”, udtaler Mads Lyhne.

 

Vitecs MiFID II løsninger

Vitecs MiFID II løsninger er designet til at understøtte både buy-side og sell-side.

 

Med kapitalforvaltningssystemet PORTMAN hjælpes buy-side kunder bl.a. med:

 • automatiseret og overvåget tabsrapportering
 • den lovpligtige omkostningsrapportering
 • synliggørelse af egnethed i forhold til kunder
 • synliggørelse af rådgiveres certificering og egnetheden i forhold til de finansielle instrumenter der handles og rådgives omkring
 • om kunden får den påkrævede rapporteringsfrekvens han skal have jf. produktsammensætningen.

Forhold der altid vil være væsentlige, især når markedet bevæger sig, og er en hjørnesten i forhold til MiFID II compliance. 

 

Med handelssystemet IDEAS hjælpes sell-side kunderne med at blive compliant bl.a. ved at:

 • hjælpe med dele af Systematic Internalizer forpligtigelsen, bl.a. ved understøttelse af Nasdaqs ”Auction On Demand”
 • give øget information til bl.a. brug for rapportering til TRS og MAR, fx udvidet tidsstempel, tradetickers, liquidity provider flag og investeringsbeslutningstager
 • understøtte mulighed for forsinket offentliggørelse på Nasdaq Nordic
 • understøtte Nasdaqs short codes
 • sikre automatiseret overførsel af handler til backoffice.

 

Mere information

Ønsker du at høre mere om MiFID II eller andre af vores løsninger, er du velkommen til at kontakte os

   Følg Vitec på LinkedIn

 

 

 

Eika Boligkreditt

Eika Boligkreditt vælger Vitec som leverandør af Treasury-software

Vitec Aloc A/S har indgået aftale med Eika Boligkreditt AS omkring treasury- og porteføljestyringssystemet PORTMAN, der vil blive brugt til at håndtere Eika Boligkreditts aktiver på pt. 96 mia NOK.

Eika Boligkreditt har vurderet, at Vitecs løsninger omkostningseffektivt matcher behovene til et system, der på tværs af aktivtyper understøtter front- til backofficeprocesser i et treasury setup.

Vitec Aloc's PORTMAN løsning baserer sig på en markedskonform platform, med muligheden for at tilføje forskellige moduler i takt med at behov og krav løbende ændrer sig i et dynamisk marked. Løsningen leveres som Software-as-a-Service (SaaS).

Vi er glade for at få yderligere en kunde indenfor Treasury segmentet i Norge. Og vi er stolte over at Eika Boligkreditt køber ind på Vitecs forretningsmodel med fokus på partnerskab, gennemsigtighed og langsigtet samarbejde, udtaler Kim Møller Jensen, CEO Vitec Aloc A/S.

Eika Boligkreditt
Eika Boligkreditt er ejet af 74 lokale norske banker, der tilsammen udgør den tredjestørste bankgruppe i Norge med 209 filialer og mere end 2.300 medarbejdere. Med en høj rating ift. kollateral fra ratingbureauet Moody’s er Eika Boligkreditt rangeret som den næstbedste af over 200 obligationsudstedere ift. kvaliteten af kollateral.

Eika Boligkreditts aktiver under forvaltning var NOK 96 milliarder per 31. december 2016.

Vitec Aloc A/S
Vitec Aloc A/S er en del af Vitec Software Group. Vitec Aloc A/S tilbyder løsninger, der opfylder alle professionelle krav til portefølje- og risikostyring, treasury og børshandel og de bruges af nogle af de mest succesrige virksomheder i markedet. Vores services dækker alt fra rådgivning og analyse, over integration og implementering til hosting.

For mere information kontakt:

Kim Møller Jensen, CEO Vitec Aloc A/S, telefon +45 6313 6176

 

Vitec inviterer til PORTMAN Dag 2017

 

PORTMAN Dag og tid

Vitec's PORTMAN kunder inviteres hvert år til en inspirerende informationsdag om vores løsninger til PORTMAN. Dagen byder på fagligt produktrelateret indhold, men giver også rig mulighed for networking.

I år kan deltagerne vælge to ud af tre sessions over aktuelle tiltag. Vi præsenterer også Roadmap for 2017/2018 og løfter lidt af sløret i arbejdet med en ny PORTMAN brugergrænseflade.

PROGRAM

Morgenmad kl. 9.30 - 10.00

 •  Velkomst v/Kim Møller Jensen, CEO Vitec Aloc
 •  Roadmap, v/Lars Christoffersen
 •  MiFID II v/Rasmus Grinderslev

Breakout out session 1

 • Forbedringer: Alternative Investeringer og Pricing Curves
  v/Henrik Bach og Lennart Damgaard
 • Fund of funds samt Likviditetsoverblik
  v/Peer Larsen og Mads Jensen
 • API, SWIFT samt Bloomberg integration
  v/Rasmus Grinderslev, Thomas Saaby og Flemming Jensen

Frokost kl. 12.30 - 13.30

Breakout out session 2

 • Forbedringer: Alternative Investeringer og Pricing Curves
  v/Henrik Bach og Lennart Damgaard
 • Fund of funds samt Likviditetsoverblik
  v/Peer Larsen og Mads Jensen
 • API, SWIFT samt Bloomberg integration
  v/Rasmus Grinderslev, Thomas Saaby og Flemming Jensen

Alle

 • Få et smugkig på arbejdet med ny PORTMAN brugergrænseflade  v/Denis Christiansen, UX konsulent
 • PORTMAN Report Designer v/Katja Broch

Vi slutter med lidt lækkert til ganen og networking kl. 15.45

 

 

   

Der er tilmeldingsfrist den 19. maj 2017.

Vi har sendt invitationer til vores kunder, men er du også blevet nysgerrig, kan du kontakte os her.