Uddannelse

Vitec uddannelse og træning sikrer optimal drift af systemerne og minimerer unødig support

Når du har valgt nyt kapitalmarkedssystem, fordi du kan opnå en række fordele ift. dit eksisterende system, så skal du naturligvis også sikre dig, at dine medarbejdere klædes ordentligt på i et uddannelses- og træningsforløb. Som en del af implementeringsforløbet indbygger vi naturligvis et oplæringsforløb for medarbejdere, så vi sikrer, at de føler sig hjemme i systemerne fra dag 1. Men du har også mulighed for at supplere med virksomhedsspecifik undervisning

Undervisningsformen kan være gruppeundervisning, såfremt det ønskes, men især vores workshops har vist sig som en særdeles effektiv undervisningsform. Her får brugerne mulighed for at komme med direkte ønsker eller specifikke spørgsmål, som kan gøre det lettere for dem at bruge systemet, samtidig med at de lærer systemet at kende. Det er en virkelighedstro og moderne undervisningsform, som efterhånden har vundet stor indpas i vores processer.

Workshops kan også føre til nye idéer, som vi meget gerne enten udfører som en del af kommende opgraderingsprojekter og/eller tager ind som en del af kommende nye versioner af vores systemer. Denne interaktive proces er en mulighed for Vitec til at få input direkte fra brugerne til videreudvikling af produkterne – en proces, hvor både eksisterende og nye kunder vil opleve Vitec som en meget fleksibel og kompetent partner, der til enhver tid søger nye muligheder for forbedringer.

Vi kender brancherne indgående fra et tæt samarbejde over mange år, og flere af vores medarbejdere har haft ansættelse i brancherne. Det gør, at vi kan byde ind med kvalificeret viden i undervisningen, som ligger tæt op ad brugernes hverdag. Målet er tilfredse kunder, og her kan vi fremvise en god track record.

Vi formidler gerne en uforpligtende kontakt til en række referencekunder, som har erfaring med vores uddannelse og træning.