Ny Product Manager for PORTMAN og IDEAS

Vi kan med glæde annoncere, at vi netop har ansat Rasmus Grinderslev i stillingen som Product Manager i Vitec. Rasmus begyndte som forretningsudvikler i virksomheden i foråret 2016, og overgår pr. 1. januar 2017 til rollen som Product Manager, hvor Rasmus vil blive overdraget produktansvaret for både PORTMAN og IDEAS.

Hvad vil ansættelsen betyde?
Valget af Rasmus som Product Manager bunder først og fremmest i hans stærke evne til at sætte sig ind i kundens behov og at koble disse til produktet og de tekniske muligheder for løsningen. Det vil styrke Vitecs evne til at forstå og imødekomme de konkrete forretningsprocesser, der gør sig gældende hos vores kunder.

Rasmus’ visionære tilgang til produktområdet skal samtidig være garant for, at Vitec er på forkant med udviklingen og markedet generelt – med det formål at højne vores kunders konkurrenceevne mærkbart.

MRasmused Rasmus bag rattet og det samlede Vitec-hold i ryggen vil vi desuden sikre optimal udnyttelse af produkterne PORTMAN og IDEAS, som er baseret på samme it-platform. Det betyder, at vores kunder vil opleve en bredere produktunderstøttelse i hele investeringsprocessen.

Om Rasmus
Siden Rasmus blev ansat hos Vitec, har han arbejdet med forretningsudvikling både inden for IDEAS og PORTMAN. Rasmus har 18 års erfaring fra den finansielle sektor, heraf 10 år inden for Asset Management – både som rådgiver, controller, Middle Office medarbejder og driftsleder. Han besidder desuden et bredt instrumentkendskab og stor erfaring inden for UCITS, AIFMD og MiFID II.

Vi glæder os til at realisere de muligheder, vi ser i Rasmus Grinderslev som Product Manager og den værdi, det vil give vores kunder.